Denekamp

    

      

          Avond in Kerstsfeer  van het Denekamps Mannenkoor 

Op zondag 21 december geeft het Denekamps Mannenkoor o.l.v.  dirigent Harrie Bos de jaarlijkse “Avond in Kerstsfeer” in de Sint Nicolaaskerk.

Het concert begint om 19.30 uur en is gratis toegankelijk. Het belooft weer een zeer gevarieerd concert te worden, dit jaar met medewerking van de alt Karin Bonnes, pianist Roel Praas, fluitiste Laura Nieuwhuis en de alphoornblazersgroep Joseph AG. Verder treden de eigen koorleden Cor Klaasse en Tonnie Bonnes solistisch op en zingt het mannen-kleinkoor. Kerstliederen in verschillende talen worden afgewisseld door instrumentale intermezzo’s  en samenzang.

De toegang is gratis, na afloop van het concert wordt er een collecte gehouden ter bestrijding van de kosten. De kerk is open vanaf 19.10 uur.

 

             Bloemschikking voor de Advent

In de Advent gaan we op weg naar Kerstmis. Het is een tijd van bezinning en inkeer.

Op het priesterkoor is een schikking gemaakt op een boomstronk. Een stronk die opnieuw uitloopt, tot bloei komt en vrucht draagt, is als een mens met voeten in de aarde en handen als takken reikend naar de hemel, levend in Gods licht. Dit beeld wordt verbonden met het beeld van de mens die God dient.

Een tak, die opnieuw uitloopt, wordt gebruikt als beeld van een nieuwe stamboom. De stronk ligt op jute, teken van boete. Het paarse doek symboliseert ingetogenheid en boete. De roze kleur die op de derde zondag van de advent in de schikking wordt verwerkt geeft aan dat het licht doorbreekt. Zondag “Gaudete”.

De schikking wordt elke week aangepast. Als uitgangspunt zijn de lezingen van het weekend genomen.

Week 1: Mensen als afgevallen bladeren, met elke wind mee. Keer om en wees waakzaam

Week 2: Uit woorden hoop putten, een stronk loopt uit.

Water: teken van leven

Week 3: Ontvankelijk voor licht wordt hoop levend groen, toont aarde groeikracht. Nieuw leven.

Week 4: Rode granaatappels, Een nieuwe twijg draagt vrucht in de geest van God: rood van liefde.

Voor Kerstmis passen we de schikking aan met een wit en rood doek, rode kaars en bloemen. Het symboliseert, liefde, vreugde, feest.

Werkgroep symbolisch bloemschikken

 

Theatergroep sTof met "Verander's"

Theatergroep sTOF met "Verander's" in Kulturhus op 15 november 2014De theatergroep bestaande uit 20 jongeren was om 15.00 u. in het Kulturhus aanwezig. De set werd ingericht, de appartuur aangesloten en getest. Daarna werd er nog een keer ge-oefend. Alles was in orde rond kwart over zes. We hebben samen patat gegeten. De medewerkers van het Kulturhus waren in alles uiterst behulpzaam. Om kwart voor zeven was de spanning te snijden. "Hoeveel mensen zouden er komen...?" Om 19.00 u. sloten we de voordeur: 21 bezoekers. Ik vind de opkomst teleurstellend, maar wel een begin! En eigenlijk niet in overeenstemming met de inzet van pastor Niek Nijhuis, de nieuwe werkgroep en mij in de voorafgaande maanden. De voorstelling "Verander's" verliep goed.

Na afloop bleven de bezoekers nog even napraten met de spelers. Elke speler benaderde de bezoekers met een speciale vraag, gerelateerd aan de rol die hij/zij had gespeeld.Zo ontstonden gesprekjes over het theaterstuk. Naar aanleiding van deze activiteit hebben we zeven e-mailadressen mogen inschrijven voor het op te richten jongerenpastoraat Denekamp. De volgende activiteit voor deze groep is op 19 december: Klimmen in Enschede. Voor informatie of reacties op bovenstaande kunt u contact opnemen met

Ans te Lintelo coordinator jongerenactiviteiten

telefoon 06 30958689  of mail  ans.telintelo@lumenchristi.nl

geplaatst 20 november 2014

 

Uitnodiging voor alle jongeren: Jongeren vriendengroep

Dit is een uitnodiging voor jou!

Je zit al in de laatste groep van de basisschool. Je wordt misschien gevormd, of misschien ook niet. In ieder geval begint voor jou een hele nieuwe fase in je leven als je de basisschool verlaat.

Je begint steeds meer eigen keuzes te maken. Je moet meepraten over je eigen toekomst. Jouw mening wordt gevraagd. De wereld wordt steeds groter. Uit ervaring weet ik dat sommige jongeren dit een beetje eng en spannend vinden. Anderen vinden het gaaf en gaan er vol voor! Je kijkt naar je leeftijdsgenoten wat zij ervan vinden. Je hebt steun aan elkaar. Want als je dingen samen doet, wordt het gemakkelijker voor iedereen.

Daarom biedt de parochie Lumen Christi je een vriendengroep aan (jongerenpastoraat). Die moet nog opgericht worden en ook de naam moet nog bedacht worden. Enkele ouders en ik zullen jullie begeleiden. Samen doen we vanuit de kerk dan bijzondere dingen. Als je je opgeeft krijg je een persoonlijke uitnodiging per activiteit via de e-mail of app. op je telefoon. We vragen een kleine eigen bijdrage per activiteit. Waar de activiteiten plaatsvinden is nog niet bekend. Ook niet hoe vaak… waarschijnlijk een keer of zes/zeven per schooljaar.

Doe jij mee? Geef dan naam, leeftijd, adres, postcode, e-mailadres en tel.nr. door aan denekamp@lumenchristi.nl o.v.v. vriendengroep.

Ans te Lintelo, coördinator jongerenactiviteiten. tel.06 30958689

 

Beste ouders/verzorgers van de leerlingen/vormelingen/groep 8, 2014-2015.

De katholieke geloofsgemeenschap in Denekamp heeft mij benaderd om een jongerenpastoraatsgroep op te zetten. In de parochie Maria Vlucht (Losser-Glanerbrug-Overdinkel) heb ik enige ervaring hiermee opgedaan.

Ik richt me allereerst tot u, ouders/verzorgers van de leerlingen en de vormelingen uit Groep 8 van de basisscholen.

U begrijpt dat ik een dergelijke taak niet in mijn eentje kan uitvoeren. Daarom wil ik belangstellende ouders uitnodigen om met me mee te denken over de vorm van jongerenpastoraat die het beste bij deze groep jongeren past.

Ik stel me voor, om met u en de jongeren (gevormd en niet gevormd) een vriendenclub te vormen die er voor elkaar is in goede- en in slechte tijden. Om een echte vriendengroep te worden kunnen we gezellige, ontspannende, creatieve, leerzame en bijzondere ontmoetingen organiseren. Invulling hiervan kunnen we uiteraard ook met de jongeren bespreken (inspraak).

Ziet u dit net, als ik, als een uitdaging, meld u dan aan door uw naam, adres en e-mail adres door te geven aan denekamp@lumenchristi.nl o.v.v. Jongerenpastoraat. Ik neem dan z.s.m. contact met u op.

Ans te Lintelo. Coordinator jongerenactiviteiten.

Tel. 06 -30958689.

geplaatst oktober 2014

 

     Beste parochianen van de H. Nicolaas te Denekamp

Bijgaand ontvangt u het financiële overzicht 2013. Als penningmeesters van de geloofsgemeenschap Denekamp en van de parochie Lumen Christi willen we daar graag een kleine toelichting bij geven.

De parochie Lumen Christi heeft als uitgangspunt dat elke individuele geloofsgemeenschap, binnen bepaalde kaders, zelf verantwoordelijk is voor haar eigen inkomsten en uitgaven. Naarmate een geloofs-gemeenschap meer inkomsten weet te vergaren, kan ze ook meer uitgeven. Dat geldt met name ook voor de kerkbijdragen. Elke euro die u hieraan geeft, komt ten goede aan uw eigen geloofsgemeenschap in Denekamp! Uiteraard draagt elke locatie, dus ook Denekamp, uit haar inkomsten, naar draagkracht, haar deel bij ter bestrijding van de algemene kosten van Lumen Christi. De kosten van het pastorale team vallen hier bijvoorbeeld onder. Voor Denekamp bedroeg deze bijdrage in 2013 aan de algemene kosten van Lumen Christi, € 145.341,14.

Maar voor het overige heeft een locatieraad grote vrijheid in het bepalen van waar ze haar geld aan uitgeeft. Voorwaarde is dat een locatie een sluitende exploitatie heeft.

Uit bijgaand financieel overzicht kunt u afleiden dat de locatie Denekamp in 2013 een batig saldo heeft gehad van € 26.672,44 op een totaal aan inkomsten van € 338.122,53.

De bijdrage per gezin aan de Actie Kerkbalans is in Denekamp lager dan in de ons omringende, kleinere geloofsgemeenschappen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het feit dat relatief veel parochianen in het geheel niet bijdragen. De locatieraad van de H. Nicolaas en het parochie-bestuur Lumen Christi streven er naar de uitgaven te beperken.

Hoewel we hier goed in slagen, is het toch moeilijk om de positieve resultaten van de afgelopen jaren vast te houden. Dit komt doordat de opbrengsten dalen. Ook in Denekamp kunnen we ons niet onttrekken aan algemene tendensen.

klik hier voor het financiele resultaten 2013

geplaatst sept. 2014

 Onze begraafplaats.

Het is u ongetwijfeld opgevallen dat onze begraafplaats een ingrijpende verandering ondergaat. Het is de bedoeling dat het kerkhof een park-achtig aanzicht krijgt.

Maandag 1 september is gestart met de aanleg van het nieuwe gedeelte aan de Th. van de Borchstraat. Hier zullen een aantal bomen worden geplaatst en het strooiveld zal in dit gedeelte een plaats krijgen. De urnenmuur is bijna klaar en zal gebruikt kunnen worden omdat de plek van de urnengraven vol is.

Het bestaande gedeelte zal op een aantal plaatsen worden aangepast en beplanting zal het zicht over de nu wat kale dodenakker een vriendelijker aanblik geven. Er zal alles aangedaan worden de overlast voor de bezoekers zoveel mogelijk te beperken.

Zijn er nieuwe ontwikkelingen te melden dan leest u dit in “Rond de St. Nicolaas”.                                                               Locatieraad H. Nicolaas.

geplaatst augustus 2014

                      

      TV beelden

Tot 1 oktober kunt u gratis via http://www.niehoff.nl/nicolaas met uw computer, laptop of  IPad kijken naar Kerk TV van de St. Nicolaaskerk in Denekamp. Daarna kost het  € 5,- per maand.

U kunt ook kijken met de simpel te bedienen Lukas video ontvanger die wordt aangesloten op uw TV. Deze kost € 199,- + aansluitkosten op het internet. Kijken kost € 5,- per maand.

 

 geplaatst januari 2014