Denekamp

 

Missietent

Kermis, paarden- en ponymarkt, rommelmarkt. Maar dit jaarlijks terugkerende Denekamps festijn in september, kan men zich zonder Missietent niet voor stellen. Op de vertrouwde plek en met de bekende medewerkers(sters) wordt er ingezet met het doel onze missionarissen enige broodnodige financiële ondersteuning te bieden.

Het staat weer voor u klaar: de overheerlijke pannenkoeken, al dan niet met spek, geurige koffie met een dik besmeerde plak krentenwegge of een verfrissend drankje. Dit alles in openlucht of in de tent het zijn de ingrediënten om met familie, vrienden of kennissen er een paar gezellige uurtjes te vertoeven.

Of u, zoals andere jaren, een van onze missionarissen  zult treffen is nog ongewis maar wees ervan overtuigd dat zij u met ons van harte welkom heten. Uw komst dient een goed doel.

Werkgroep Missietent.

Onze begraafplaats.

Het is u ongetwijfeld opgevallen dat onze begraafplaats een ingrijpende verandering ondergaat. Het is de bedoeling dat het kerkhof een park-achtig aanzicht krijgt.

Maandag 1 september is gestart met de aanleg van het nieuwe gedeelte aan de Th. van de Borchstraat. Hier zullen een aantal bomen worden geplaatst en het strooiveld zal in dit gedeelte een plaats krijgen. De urnenmuur is bijna klaar en zal gebruikt kunnen worden omdat de plek van de urnengraven vol is.

Het bestaande gedeelte zal op een aantal plaatsen worden aangepast en beplanting zal het zicht over de nu wat kale dodenakker een vriendelijker aanblik geven. Er zal alles aangedaan worden de overlast voor de bezoekers zoveel mogelijk te beperken.

Zijn er nieuwe ontwikkelingen te melden dan leest u dit in “Rond de St. Nicolaas”.                                                               Locatieraad H. Nicolaas.

 

 

     Viering Nationale Ziekendag Denekamp

Het tweede weekend in september staat dit jaar landelijk weer in het teken van de Nationale Ziekendag. In onze geloofsgemeenschap van de Heilige Nicolaas Denekamp wordt hier aandacht aan besteed en wel in de eucharistieviering van zaterdagavond 20 september om 18.00 uur.

Wij nodigen voor deze eucharistieviering in het bijzonder uit: alle zieken, gehandicapten en oudere parochianen. Het thema is: “Er kan zoveel meer dan je denkt” Het dameskoor zal de zang verzorgen en na afloop van de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de kerk onder het genot van een kopje koffie en iets lekkers. Ouderen, gehandicapten en zieken die zelf, of via familie of vriendenkring niet kunnen beschikken over vervoer naar de kerk, kunnen zich melden bij het parochiesecretariaat, dat elke dinsdag tot en met donderdag bereikbaar is van 9.30 tot 11.30 uur, tel.: 351332 of per mail: denekamp@lumenchristi.nl. Zij zorgen dan dat er vervoer geregeld wordt. Mensen die deze viering niet kunnen bijwonen en graag de H. Communie willen ontvangen kunnen hiervoor bij het secretariaat een verzoek indienen. Allen van harte welkom.

Met hartelijke groeten, Ziekenbezoekgroep Denekamp

 

                  Als mensen met je meegaan,

                  op een onbegaanbare weg.

                  Met je struikelen over de hobbels en kuilen

                  neemt dat de blauwe plekken niet weg.

                  Maar het verzacht wel de pijn van het vallen!

                                    

Bedevaart Banneux

Ook dit jaar is er weer een bedevaart naar Banneux. De data van de verschillende bedevaarten zijn: Najaartriduüm 3 t/m 7 oktober.

De kosten voor dit triduüm bedragen € 295,00. Er zijn geen verdere kosten. De 2 daagse bedevaart is op zaterdag 4 en zondag 5 oktober. De kosten voor deze bedevaart bedragen: Met twee personen op 1 kamer:      € 125,00 per persoon. Wilt u een kamer alleen dan is dit:  € 150,00 per persoon.

Nadere informatie of opgave bij mevr. L. Scholten,  tel. 625677

 

 

      TV beelden

Tot 1 oktober kunt u gratis via http://www.niehoff.nl/nicolaas met uw computer, laptop of  IPad kijken naar Kerk TV van de St. Nicolaaskerk in Denekamp. Daarna kost het  € 5,- per maand.

U kunt ook kijken met de simpel te bedienen Lukas video ontvanger die wordt aangesloten op uw TV. Deze kost € 199,- + aansluitkosten op het internet. Kijken kost € 5,- per maand.