Denekamp

 

 

Oogstdankfeest

In het weekend van 4/5 oktober a.s. wordt in onze geloofsgemeenschap wederom aandacht geschonken aan het “Oogsten en Danken”.

Vanuit een tekst: “Op weg naar een goede oogst” hebben wij als werkgroep in een aantal “hoofdwegen en zijwegen” geprobeerd de veranderde samenleving weer te geven.

Wij mensen zijn eigenlijk heel ons leven op reis. Van de wieg tot het graf. Elk menselijk leven kan daarom als een levensloop beschreven worden. Zoals elke reiziger de kaart hanteert voor de goede weg, zullen wij als christenen ons ook voortdurend moeten oriënteren of wij nog wel op de goede weg zitten. Zich open stellen voor wat er op ons pad komt.

Nieuwe wegen durven in te slaan. Een goed kompas is hierbij onontbeerlijk. Met Abraham zijn ook wij nog steeds op weg naar het Land dat God belooft. Breek uw tent op, ga op reis naar het land dat Ik u wijs. Altijd weer de tentpinnen lostrekken; op weg gaan naar het land van belofte. Het is de hoop die de reiziger gaande houdt.

Je kunt je natuurlijk eenvoudig door allerlei voorvallen laten over-rompelen en het moede hoofd ter ruste leggen; maar bij de pakken neer gaan zitten, betekent dat wij onze bestemming nooit bereiken.

Na afloop van de vieringen op zaterdagavond en de zondagmorgen, als-ook na het Kevelaerlof ’s middags, is er telkens gelegenheid de versieringen van dichtbij te bekijken, elkaar te ontmoeten, onder het genot van een kopje koffie.

 

Kevelaerlof 15.00 uur m.m.v. het Sint Nicolaaskoor. Voorganger is pastoor Munsterhuis.

 

In dit  weekend 4/5 oktober willen we U opnieuw in de gelegenheid stellen om houdbaar voedsel mee te brengen naar de kerk. De noodzaak, om de Voedselbank in Oldenzaal op deze wijze te ondersteunen is namelijk onverminderd groot.                  

U weet het misschien inmiddels, maar het verzoek is om vooral dagelijks voedsel mee te brengen, zoals blikken of potten groenten, soep en fruit. Maar ook koffie en pasta’s zijn welkom. (s.v.p. geen koek/snoepgoed) 

We maken weer dankbaar gebruik van de hulp van vrijwilligers/chauffeurs van het Rode Kruis die het meegebrachte na het weekend bij de Voedselbank bezorgen.  Ook dank, bij voorbaat aan U, voor deelname aan deze inzameling!

Pastor Leo Ros 

DANK U WEL…

De geloofsgemeenschap van de H. Nicolaas in Denekamp heeft veel aandacht geschonken aan mijn 50-jarig priesterjubileum. Ik heb mede daardoor nog vaak terug gedacht aan mijn zilveren jubileum, in 1989 op zo grootse wijze in Denekamp gevierd, maar vooral mijn bijna 17-jarig verblijf onder u is blijvend in mijn hart gegrift.

Veel medegelovigen uit de Lumen Christi parochie heb ik 17 augustus j.l. in de bijzondere feestelijke Eucharistieviering en receptie in Tubbergen mogen ontmoeten. Dit heeft mij bijzonder goed gedaan. Daarvoor mijn oprechte dank. Ook wil ik de vele mensen bedanken, die via kaart, brief of andere wijze hun gelukwensen hebben laten doen toekomen. Ook dit heeft mij goed gedaan. U allen vrede en veel goeds toegewenst. Gods zegen blijve met u! Met vriendelijke groeten,

pastor Heuven, Eeshoflaan 40, 7651 LZ Tubbergen

     Bedevaart naar Kevelaer op 1 november

De Broederschap van de Oost Twentse Processie gaat ook dit jaar op 1 november naar Kevelaer. Op het feest van Allerheiligen wordt daar het bedevaartseizoen op plechtige wijze afgesloten. Om 10.00 uur zal er een plechtige viering zijn in de Basiliek.

Er zullen meerdere bussen vertrekken uit onze regio. De intentie voor dit jaar was: “Een huis vol vreugde kijkt uit over stad en wereld”. Deze intentie is gekozen vanwege het 150 jarig jubileum van de basiliek in Kevelaer. De kosten voor de bus en programmaboekje bedragen € 17,50 p.p.

U kunt zich opgeven tot en met 22 oktober bij ons parochiesecretariaat tel. 351332. De vertrektijden en het gehele programma voor die dag zal later nog bekend worden gemaakt.

    Hartelijke groet, Oost Twentse Broederschap

 

      Kerkhof          

In verband met Allerzielen (zondag 2 november) zullen velen de graven van dierbare overledenen op ons kerkhof bezoeken. Wij verzoeken u dan ook, uiteraard voor zover dit nodig is, de grafstenen een extra schoon-maakbeurt te geven, verwelkte bloemen etc. te verwijderen en de groot uitgegroeide struiken een knipbeurt te geven. Mede namens de kerkhofploeg bij voorbaat dank voor uw medewerking - De locatieraad        

 

     Beste parochianen van de H. Nicolaas te Denekamp

Bijgaand ontvangt u het financiële overzicht 2013. Als penningmeesters van de geloofsgemeenschap Denekamp en van de parochie Lumen Christi willen we daar graag een kleine toelichting bij geven.

De parochie Lumen Christi heeft als uitgangspunt dat elke individuele geloofsgemeenschap, binnen bepaalde kaders, zelf verantwoordelijk is voor haar eigen inkomsten en uitgaven. Naarmate een geloofs-gemeenschap meer inkomsten weet te vergaren, kan ze ook meer uitgeven. Dat geldt met name ook voor de kerkbijdragen. Elke euro die u hieraan geeft, komt ten goede aan uw eigen geloofsgemeenschap in Denekamp! Uiteraard draagt elke locatie, dus ook Denekamp, uit haar inkomsten, naar draagkracht, haar deel bij ter bestrijding van de algemene kosten van Lumen Christi. De kosten van het pastorale team vallen hier bijvoorbeeld onder. Voor Denekamp bedroeg deze bijdrage in 2013 aan de algemene kosten van Lumen Christi, € 145.341,14.

Maar voor het overige heeft een locatieraad grote vrijheid in het bepalen van waar ze haar geld aan uitgeeft. Voorwaarde is dat een locatie een sluitende exploitatie heeft.

Uit bijgaand financieel overzicht kunt u afleiden dat de locatie Denekamp in 2013 een batig saldo heeft gehad van € 26.672,44 op een totaal aan inkomsten van € 338.122,53.

De bijdrage per gezin aan de Actie Kerkbalans is in Denekamp lager dan in de ons omringende, kleinere geloofsgemeenschappen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het feit dat relatief veel parochianen in het geheel niet bijdragen. De locatieraad van de H. Nicolaas en het parochie-bestuur Lumen Christi streven er naar de uitgaven te beperken.

Hoewel we hier goed in slagen, is het toch moeilijk om de positieve resultaten van de afgelopen jaren vast te houden. Dit komt doordat de opbrengsten dalen. Ook in Denekamp kunnen we ons niet onttrekken aan algemene tendensen.

klik hier voor het financiele resultaten 2013

 

 Afscheid

Marja Bekhuis-Rikhof heeft op 1 september j.l.  het lidmaatschap van de locatieraad neergelegd. Meer dan 10 jaar heeft ze zich ingezet, eerst in het parochiebestuur en later in de locatieraad, voor onze geloofsgemeenschap.

Catechese en jongeren waren haar werkterrein waarmee ze veel affiniteit had. Voor het vele werk en de wijze waarop ze zich inzette werd ze lovend toegesproken door de voorzitter die haar als dank bloemen en een cadeaubon overhandigde.

de locatieraad                                                  

Onze begraafplaats.

Het is u ongetwijfeld opgevallen dat onze begraafplaats een ingrijpende verandering ondergaat. Het is de bedoeling dat het kerkhof een park-achtig aanzicht krijgt.

Maandag 1 september is gestart met de aanleg van het nieuwe gedeelte aan de Th. van de Borchstraat. Hier zullen een aantal bomen worden geplaatst en het strooiveld zal in dit gedeelte een plaats krijgen. De urnenmuur is bijna klaar en zal gebruikt kunnen worden omdat de plek van de urnengraven vol is.

Het bestaande gedeelte zal op een aantal plaatsen worden aangepast en beplanting zal het zicht over de nu wat kale dodenakker een vriendelijker aanblik geven. Er zal alles aangedaan worden de overlast voor de bezoekers zoveel mogelijk te beperken.

Zijn er nieuwe ontwikkelingen te melden dan leest u dit in “Rond de St. Nicolaas”.                                                               Locatieraad H. Nicolaas.

                      

Bedevaart Banneux

Ook dit jaar is er weer een bedevaart naar Banneux. De data van de verschillende bedevaarten zijn: Najaartriduüm 3 t/m 7 oktober.

De kosten voor dit triduüm bedragen € 295,00. Er zijn geen verdere kosten. De 2 daagse bedevaart is op zaterdag 4 en zondag 5 oktober. De kosten voor deze bedevaart bedragen: Met twee personen op 1 kamer:      € 125,00 per persoon. Wilt u een kamer alleen dan is dit:  € 150,00 per persoon.

Nadere informatie of opgave bij mevr. L. Scholten,  tel. 625677

 

 

      TV beelden

Tot 1 oktober kunt u gratis via http://www.niehoff.nl/nicolaas met uw computer, laptop of  IPad kijken naar Kerk TV van de St. Nicolaaskerk in Denekamp. Daarna kost het  € 5,- per maand.

U kunt ook kijken met de simpel te bedienen Lukas video ontvanger die wordt aangesloten op uw TV. Deze kost € 199,- + aansluitkosten op het internet. Kijken kost € 5,- per maand.