Denekamp

 

 

 

 

15 augustus - Maria ten Hemelopneming

Bij goed weer zal pastor Munsterhuis vrijdag 15 augustus om 19.00 uur de Eucharistie vieren in de Mariakapel aan de Molendijk.

Het St. Nicolaaskoor zorgt voor de muzikale omlijsting. Er zal gezorgd worden voor voldoende zitplaatsen.

Na de viering kan men nog gezellig napraten onder het genot van een kopje koffie. Mocht het onverhoopt minder goed weer zijn, dan zal de viering gewoon in de parochiekerk plaatsvinden.

Dat zal dan tijdig bij de kerk en de Mariakapel bekend worden gemaakt.

 

 

Oost Twentse Processie naar Kevelaer

Kevelaer is het grootste bedevaartoord in Noord West Europa, het aantal bedevaartgangers groeit nog steeds ondanks de moeilijke periode die onze kerk doormaakt. Het bijzondere van Kevelaer is, dat wie steun en bijstand bij Onze Lieve Vrouw van Kevelaer zoekt, dit ook op enigerlei wijze ervaart: soms na enige tijd, soms na jaren. Zoals in het vorige blaadje reeds is aangekondigd is dit jaar de Oost Twentse Processie op vrijdag 29 en zaterdag 30 augustus.

De intentie voor de bedevaart zal zijn:  “een huis vol vreugde kijkt uit over stad en wereld”.

Deze intentie is gekozen vanwege het 150 jarig jubileum van de Basiliek in Kevelaer.

Naast de busprocessie bestaat ook de mogelijkheid om georganiseerd met de fiets naar Kevelaer te trekken.

In grote lijnen ziet het programma er als volgt uit:

Vrijdag 29 augustus vertrekken bussen uit diverse parochies uit Oost Twente naar Lievelde. Daar wordt gezamenlijk koffie gedronken waarna de bussen naar Kevelaer vertrekken.

13.00 uur is de intocht, aansluitend is de opening van de bedevaart met een eucharistieviering in de Basiliek van Kevelaer.

Om 15.30 uur vindt er een rondgang door het grote processiepark plaats, waar het lijden van Jezus Christus in staties is uitgebeeld. Tijdens deze rondgang zal de kruisweg worden gebeden.

’s Avonds om 20.30 uur vindt er een lichtprocessie plaats.

Zaterdag 30 augustus is er ’s morgens om 8.30 uur een Plechtige Hoogmis in de Basiliek, om 10.45 uur is er een rozenkransgebed in de kaarsenkapel en om 14.00 uur het afscheidslof. De vieringen worden verzorgd door vicaris Cornelissen, pastoor Munsterhuis en pastoor Zeinstra. Zij zullen ook de reis naar Kevelaer begeleiden. Om 16.30 uur vertrekt men weer huiswaarts.

Deelnemers aan de fietsprocessie vertrekken donderdag 28 augustus ’s morgens om 8.00 uur uit Denekamp. Zij gaan zaterdags na de hoogmis van 08.30 uur weer terug naar Twente.

De reis- en processiekosten bedragen 25 euro voor volwassenen, voor jongeren tot 17 jaar 15 euro.

Deelnemers aan de fietsprocessie en zij die op eigen gelegenheid aan de processie deelnemen dragen 5 euro bij. Logies zijn hierbij niet  inbegrepen.Voor inlichtingen over de bus- en fietsprocessie en eventuele aanmelding voor deelname kunt u terecht tijdens de openingstijden van ons secretariaat van de H. Nicolaas.

De opgave moet binnen zijn voor woensdag 20 augustus.

Wij verwachten dat er ook dit jaar weer vele mensen zullen meegaan.

     Namens de broederschap van Kevelaer

 

 

 

Uitstapje acolieten en misdienaars naar Utrecht

Zaterdag 24 mei hebben we met elf  jongens de diocesane misdienaarsdag  d.i. de Tarcisiusdag in Utrecht bezocht.

Om zeven uur ’s ochtends was het verzamelen geblazen om te vertrekken. Rond 10 uur arriveerden wij als een van de laatste groepen in het Tarcicius-huis. De dag begon met een processie van ongeveer 400 misdienaars naar de St. Catharinakathedraal. Daar werd de dag geopend met een Eucharistie-viering die gecelebreerd werd door onze kardinaal Willem Eijk. In processie ging het terug naar het Tarcisiushuis en begon het dagprogramma.

Het eerste onderdeel was een soort quiz, vragen over onderdelen van de     H. Mis, in de Augustinuskerk. Vervolgens was er een rondvaart door de grachten die ongeveer een uur duurde. Tijdens deze rondvaart werden we geïnformeerd over de geschiedenis van de grachten en aansluitend hierop was er een wandeltocht naar de parkeerplaats van de Maliebaan.

In de tuin van het kardinaalshuis werd de dag afgesloten met de prijs uitreiking. Kortom het was een fantastische gezellige dag  met geweldig weer.  Volgend jaar hopen we weer van de partij te zijn maar dan met een nog grotere groep.                                                                 

Amber Mensink (Acoliet)

voor meer foto's  klik hier

Bedevaart Banneux

Ook dit jaar is er weer een bedevaart naar Banneux. De data van de verschillende bedevaarten zijn: Najaartriduüm 3 t/m 7 oktober.

De kosten voor dit triduüm bedragen € 295,00. Er zijn geen verdere kosten. De 2 daagse bedevaart is op zaterdag 4 en zondag 5 oktober. De kosten voor deze bedevaart bedragen: Met twee personen op 1 kamer:      € 125,00 per persoon. Wilt u een kamer alleen dan is dit:  € 150,00 per persoon.

Nadere informatie of opgave bij mevr. L. Scholten,  tel. 625677

 

     Tijdelijke aanpassing doordeweekse vieringen

In verband met de vakantie van de pastores en afwezigheid van emeriti zullen er in de maanden juli en augustus de doordeweekse vieringen tijdelijk worden gereduceerd. Dit houdt in dat in Denekamp de woensdagavond-viering vervalt. Vanaf 1 september vindt de doordeweekse viering weer plaats zoals gebruikelijk. Wij hopen op uw begrip.

      TV beelden

Tot 1 oktober kunt u gratis via http://www.niehoff.nl/nicolaas met uw computer, laptop of  IPad kijken naar Kerk TV van de St. Nicolaaskerk in Denekamp. Daarna kost het  € 5,- per maand.

U kunt ook kijken met de simpel te bedienen Lukas video ontvanger die wordt aangesloten op uw TV. Deze kost € 199,- + aansluitkosten op het internet. Kijken kost € 5,- per maand.