Denekamp

    

 

Allerzielen

 

Zondag 2 november is de eucharistieviering om 10.30 uur. Voorganger is pastoor Munsterhuis m.m.v. de werkgroeo Avondwake en het herenkoor.

Traditiegetrouw gaan we in stilte na de viering naar onze begraafplaats voor de zegening van de graven. Het herenkoor zal hierbij toepasselijke liederen zingen

 

geplaatst 23 oktober 2014

 

Eerste Heilige Communie

Ouders met een kind, dat speciaal onderwijs volgt, dus geen basisschool in Denekamp bezoekt, kunnen hun kind aanmelden voor de Eerste Heilige Communie volgend voorjaar. Hiervoor kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat. 

De stuurgroep Eerste Heilige Communie

geplaatst 16 oktober 2014

 

Theatervoorstelling "Verander's"

Zaterdag 15 november Kulturhus Denekamp

Theatergroep  'sTOF presenteert:  Verander’s

Theatergroep ‘sTOF, bestaande uit 20 jongeren in de leeftijd van 12 – 24 jaar bedachten, schreven, en spelen een theaterstuk met als titel: ‘Verander’s.’

Verander’s:

Job en Iris moeten verhuizen naar een andere stad omdat het bedrijf van hun ouders failliet is verklaard. Gevolg van dat alles: een andere school, een ander huis, een kleinere kamer, nieuwe vrienden. Niet gemakkelijk voor Job en Iris. Alles waar ze zo aan gehecht zijn moeten ze achter laten. Job blijft vertrouwen dat het goed komt.

Je moet het maar kunnen hè? Zo’n verandering is niet niks. Soms komt hulp uit onverwachte hoek en op een onverwachte manier. Het stuk zal jongeren zeker aanspreken want naast een serieuze inzet is er ruimte voor humor-, zang/muziek- en sociaal media momenten. Het duurt anderhalf uur.

De regie is in handen van Michel de Wal.

Na afloop kun je de spelers spreken in een afterparty.

Voor wie: Voor alle leerlingen van groep 8.

                Voor alle leerlingen uit leerjaar 1 TCC loc. Denekamp.

Wanneer: zaterdagavond 15 november

Waar: Kulturhus Denekamp, Oranjestraat 21.

Aanvang: 19.00 uur

De avond duurt tot 21.30 uur                                

Entree: 2 euro p.p.

Info: ans.telintelo@lumenchristi.nl Mobiel  06 30958689

de theatergroep van het jongerenpastoraat in parochie Maria Vlucht.geplaatst 22 oktober 2014

Oogstdankfeest

In het weekend van 4/5 oktober jl. hebben we weer het Oogstdankfeest in een prachtig versierde kerk mogen vieren.

De werkgroep wil alle mensen en instanties die op enigerlei wijze hebben bijgedragen tot het welslagen hiervan, hartelijk dank zeggen.

We denken hierbij aan het ter beschikking stellen van bloemen, groenten,  fruit, brood en voorwerpen welke direct of indirect te maken hebben met alles wat groeit en bloeit.      

Werkgroep Oogstdankfeest

geplaatst 16 oktober 2014

Terugblik ziekentriduüm

Men heeft mij gevraagd enkele belevingen te schrijven over het zieken-riduüm. Het ziekentriduüm is voor mij de vakantie. Het voelt als een feest. En elk jaar wanneer ik de uitnodiging ontvang word ik zo blij.

Het begint altijd met een mis. Daarna is er koffie met wat lekkers en iets gezelligs te doen. Na het heerlijke eten wat altijd wordt bereid door een leger van lieve vrijwilligers doen we een dutje. Het middagprogramma is ook altijd heel gezellig en van diverse activiteiten voorzien. We hebben een Lof. Ener zijn voordrachten wat soms wel lijkt op een soort toneel. Er wordt gezongen. De pastores komen langs voor een praatje.

Het mooie van het ziekentriduüm is dat het een soort van reünie lijkt. We zien mensen die we nog kennen uit vroegere tijden. En het blijkt dat we allemaal wel met lichamelijke gebreken te kampen hebben. We krijgen een menu van drinken, eten en gezelligheid en tot slot een toetje van persoonlijke aandacht. Dit alles zou absoluut onmogelijk zijn als er niet zoveel vrijwilligers hun tijd hieraan willen besteden. Ze staan steeds voor ons klaar en daar kan ik ze niet genoeg voor bedanken. Ik hoop dat het ziekentriduüm nog jaren mag voortbestaan. Het is zeker een kostbare zaak en daarom wil ik ook graag alle gulle gevers bedanken die dit festijn mogelijk maken.

Een dankbare gast

geplaatst 16 oktober 2014

 

Uitnodiging voor alle jongeren: Jongeren vriendengroep

Dit is een uitnodiging voor jou!

Je zit al in de laatste groep van de basisschool. Je wordt misschien gevormd, of misschien ook niet. In ieder geval begint voor jou een hele nieuwe fase in je leven als je de basisschool verlaat.

Je begint steeds meer eigen keuzes te maken. Je moet meepraten over je eigen toekomst. Jouw mening wordt gevraagd. De wereld wordt steeds groter. Uit ervaring weet ik dat sommige jongeren dit een beetje eng en spannend vinden. Anderen vinden het gaaf en gaan er vol voor! Je kijkt naar je leeftijdsgenoten wat zij ervan vinden. Je hebt steun aan elkaar. Want als je dingen samen doet, wordt het gemakkelijker voor iedereen.

Daarom biedt de parochie Lumen Christi je een vriendengroep aan (jongerenpastoraat). Die moet nog opgericht worden en ook de naam moet nog bedacht worden. Enkele ouders en ik zullen jullie begeleiden. Samen doen we vanuit de kerk dan bijzondere dingen. Als je je opgeeft krijg je een persoonlijke uitnodiging per activiteit via de e-mail of app. op je telefoon. We vragen een kleine eigen bijdrage per activiteit. Waar de activiteiten plaatsvinden is nog niet bekend. Ook niet hoe vaak… waarschijnlijk een keer of zes/zeven per schooljaar.

Doe jij mee? Geef dan naam, leeftijd, adres, postcode, e-mailadres en tel.nr. door aan denekamp@lumenchristi.nl o.v.v. vriendengroep.

Ans te Lintelo, coördinator jongerenactiviteiten. tel.06 30958689

 

Beste ouders/verzorgers van de leerlingen/vormelingen/groep 8, 2014-2015.

De katholieke geloofsgemeenschap in Denekamp heeft mij benaderd om een jongerenpastoraatsgroep op te zetten. In de parochie Maria Vlucht (Losser-Glanerbrug-Overdinkel) heb ik enige ervaring hiermee opgedaan.

Ik richt me allereerst tot u, ouders/verzorgers van de leerlingen en de vormelingen uit Groep 8 van de basisscholen.

U begrijpt dat ik een dergelijke taak niet in mijn eentje kan uitvoeren. Daarom wil ik belangstellende ouders uitnodigen om met me mee te denken over de vorm van jongerenpastoraat die het beste bij deze groep jongeren past.

Ik stel me voor, om met u en de jongeren (gevormd en niet gevormd) een vriendenclub te vormen die er voor elkaar is in goede- en in slechte tijden. Om een echte vriendengroep te worden kunnen we gezellige, ontspannende, creatieve, leerzame en bijzondere ontmoetingen organiseren. Invulling hiervan kunnen we uiteraard ook met de jongeren bespreken (inspraak).

Ziet u dit net, als ik, als een uitdaging, meld u dan aan door uw naam, adres en e-mail adres door te geven aan denekamp@lumenchristi.nl o.v.v. Jongerenpastoraat. Ik neem dan z.s.m. contact met u op.

Ans te Lintelo. Coordinator jongerenactiviteiten.

Tel. 06 -30958689.

 

Bedevaart naar Kevelaer op 1 november

De Broederschap van de Oost Twentse Processie gaat ook dit jaar op 1 november naar Kevelaer. Op het feest van Allerheiligen wordt daar het bedevaartseizoen op plechtige wijze afgesloten. Om 10.00 uur zal er een plechtige viering zijn in de Basiliek.

Er zullen meerdere bussen vertrekken uit onze regio. De intentie voor dit jaar was: “Een huis vol vreugde kijkt uit over stad en wereld”. Deze intentie is gekozen vanwege het 150 jarig jubileum van de basiliek in Kevelaer. De kosten voor de bus en programmaboekje bedragen € 17,50 p.p.

U kunt zich opgeven tot en met 22 oktober bij ons parochiesecretariaat tel. 351332. De vertrektijden en het gehele programma voor die dag zal later nog bekend worden gemaakt.

Hartelijke groet, Oost Twentse Broederschap

geplaatst 26 sept. 2014

      Kerkhof          

In verband met Allerzielen (zondag 2 november) zullen velen de graven van dierbare overledenen op ons kerkhof bezoeken. Wij verzoeken u dan ook, uiteraard voor zover dit nodig is, de grafstenen een extra schoon-maakbeurt te geven, verwelkte bloemen etc. te verwijderen en de groot uitgegroeide struiken een knipbeurt te geven. Mede namens de kerkhofploeg bij voorbaat dank voor uw medewerking

 De locatieraad 

geplaatst 26 sept. 2014      

 

     Beste parochianen van de H. Nicolaas te Denekamp

Bijgaand ontvangt u het financiële overzicht 2013. Als penningmeesters van de geloofsgemeenschap Denekamp en van de parochie Lumen Christi willen we daar graag een kleine toelichting bij geven.

De parochie Lumen Christi heeft als uitgangspunt dat elke individuele geloofsgemeenschap, binnen bepaalde kaders, zelf verantwoordelijk is voor haar eigen inkomsten en uitgaven. Naarmate een geloofs-gemeenschap meer inkomsten weet te vergaren, kan ze ook meer uitgeven. Dat geldt met name ook voor de kerkbijdragen. Elke euro die u hieraan geeft, komt ten goede aan uw eigen geloofsgemeenschap in Denekamp! Uiteraard draagt elke locatie, dus ook Denekamp, uit haar inkomsten, naar draagkracht, haar deel bij ter bestrijding van de algemene kosten van Lumen Christi. De kosten van het pastorale team vallen hier bijvoorbeeld onder. Voor Denekamp bedroeg deze bijdrage in 2013 aan de algemene kosten van Lumen Christi, € 145.341,14.

Maar voor het overige heeft een locatieraad grote vrijheid in het bepalen van waar ze haar geld aan uitgeeft. Voorwaarde is dat een locatie een sluitende exploitatie heeft.

Uit bijgaand financieel overzicht kunt u afleiden dat de locatie Denekamp in 2013 een batig saldo heeft gehad van € 26.672,44 op een totaal aan inkomsten van € 338.122,53.

De bijdrage per gezin aan de Actie Kerkbalans is in Denekamp lager dan in de ons omringende, kleinere geloofsgemeenschappen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het feit dat relatief veel parochianen in het geheel niet bijdragen. De locatieraad van de H. Nicolaas en het parochie-bestuur Lumen Christi streven er naar de uitgaven te beperken.

Hoewel we hier goed in slagen, is het toch moeilijk om de positieve resultaten van de afgelopen jaren vast te houden. Dit komt doordat de opbrengsten dalen. Ook in Denekamp kunnen we ons niet onttrekken aan algemene tendensen.

klik hier voor het financiele resultaten 2013

geplaatst sept. 2014

 Onze begraafplaats.

Het is u ongetwijfeld opgevallen dat onze begraafplaats een ingrijpende verandering ondergaat. Het is de bedoeling dat het kerkhof een park-achtig aanzicht krijgt.

Maandag 1 september is gestart met de aanleg van het nieuwe gedeelte aan de Th. van de Borchstraat. Hier zullen een aantal bomen worden geplaatst en het strooiveld zal in dit gedeelte een plaats krijgen. De urnenmuur is bijna klaar en zal gebruikt kunnen worden omdat de plek van de urnengraven vol is.

Het bestaande gedeelte zal op een aantal plaatsen worden aangepast en beplanting zal het zicht over de nu wat kale dodenakker een vriendelijker aanblik geven. Er zal alles aangedaan worden de overlast voor de bezoekers zoveel mogelijk te beperken.

Zijn er nieuwe ontwikkelingen te melden dan leest u dit in “Rond de St. Nicolaas”.                                                               Locatieraad H. Nicolaas.

geplaatst augustus 2014

                      

      TV beelden

Tot 1 oktober kunt u gratis via http://www.niehoff.nl/nicolaas met uw computer, laptop of  IPad kijken naar Kerk TV van de St. Nicolaaskerk in Denekamp. Daarna kost het  € 5,- per maand.

U kunt ook kijken met de simpel te bedienen Lukas video ontvanger die wordt aangesloten op uw TV. Deze kost € 199,- + aansluitkosten op het internet. Kijken kost € 5,- per maand.

 

 geplaatst januari 2014