Denekamp

 

   

           Gezinsviering Palmpasen      

Zondag 13 april 10.30 uur. Jezus werd ingehaald met palmtakken in Jeruzalem. Ook wij zullen dat doen! Jullie mogen met je eigen Palmpasentak in de St. Nicolaaskerk komen. Na de viering met het jeugdkoor is er een palmpasenoptocht door het dorp met Muziekvereniging De Eendracht.

We hopen op jullie komst, zondag 13 april!

 Werkgroep Gezinsvieringen

 

 

 

Oecumenische Vesperviering in Stille Week

We willen ons in deze bijzondere dagen voor Pasen, ook in oecumenische zin voorbereiden op dit komend feest.  Daartoe nodigen we U uit voor een Vesperviering, woensdag 16 april om 19.00 uur in de Protestantse Kerk in Denekamp.  In deze viering met zang en orgelbegeleiding gaan dominee Offrinka en pastor Nijhuis voor.

Zij hopen ook U te kunnen begroeten.

 

Vastenactie

Tot en met zondag 27 april kunnen de vastenzakjes nog ingeleverd worden in de daarvoor bestemde bussen achter in de koepelkerk. Namens de actie Hartelijke dank!!

 

 

Symbolisch bloemschikken 40 dagentijd A jaar

De veertig dagen, een weg naar het leven. De veertig dagentijd is begonnen. Een tijd van bezinning en ommekeer. Het getal veertig herinnert aan de veertig dagen die Jezus in de woestijn doorbracht als voorbereiding op zijn leven.

Veertig jaar trok het joodse volk door de woestijn op weg naar bevrijding.

Veertig dagen nadat de ark van Noach op aarde vast liep, opende Noach het venster en kon nieuw leven beginnen.   Lees meer>>> 

 

 

Vacatures

In de H. Nicolaaskerk van Denekamp functioneert al jaren een Gregoriaans koor. Het koor bestaat uit 20 heren die dringend op zoek zijn naar nieuwe collega’s. Het koor verzorgt vrijwel elke zondag de zang in de liturgie en repeteert op de vrijdagavond. Op hoogtijdagen zingt het herenkoor samen met het dameskoor in het Sint Nicolaaskoor.

Voelt u zich geroepen om tot dit herenkoor toe te treden of wilt u graag nadere informatie dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van het herenkoor Herman Alberink, tel. 355522.

Vrijwilligers gevraagd!

De Bezoekersgroep van onze geloofsgemeenschap in Denekamp is op zoek naar meer vrijwilligers. Deze groep bezoekt oudere parochianen, vanaf 85 jaar,  die dit op prijs stellen.

Inmiddels bestaat deze groep uit ongeveer 20 leden, voornamelijk dames.  Die eenzijdige samenstelling betekent dat we, naast dames, ook heren zoeken om deze groep te komen versterken.

Het is te simpel om te zeggen dat alleen ouderen in ons dorp af en toe behoefte hebben aan bezoek. Momenten van eenzaamheid zijn niet leeftijdsgebonden. Maar U kunt zich voorstellen dat de mogelijkheid om op hogere leeftijd onder de mensen te blijven kunnen verminderen, en de groep ouderen wordt groter. Vandaar onze oproep om onze bezoekersgroep te komen versterken. En wat levert U dat op?! We hopen;  zinvolle ontmoetingen en een mooie aanvulling op uw tijdsbesteding. En daarbij krijgt U ondersteuning terug van de bestaande bezoekersgroep en ondergetekende die af en toe ook samen komen!

Wilt U meedoen of wat meer weten of dit vrijwilligerswerk in onze geloofsgemeenschap bij U past, neem dan s.v.p. contact op met mevr. A. Hoitink ( tel. 354168  ) of met mevr. M. Kuiper ( tel. 351788). 

Namens de Bezoekersgroep St. Nicolaas,

Pastor Leo Ros

 

     TV beelden

Tot 1 oktober kunt u gratis via http://www.niehoff.nl/nicolaas met uw computer, laptop of  IPad kijken naar Kerk TV van de St. Nicolaaskerk in Denekamp. Daarna kost het  € 5,- per maand.

U kunt ook kijken met de simpel te bedienen Lukas video ontvanger die wordt aangesloten op uw TV. Deze kost € 199,- + aansluitkosten op het internet. Kijken kost € 5,- per maand.

 

 

   

          

Ziekenbezoekgroep Denekamp

Wanneer iemand in het ziekenhuis belandt, krijgt hij/zij meestal in korte tijd veel aandacht van familie en vrienden. Maar hoe gaat het in de tijd daarna? En hoe gaat het met de mensen die al langere tijd door ziekte thuis zijn en daardoor de contacten met de buitenwereld steeds minder zien worden?

Mensen hebben behoefte aan contact: een gesprek, een hartelijk woord, belangstelling en aandacht. Niemand kan zonder.

In het evangelie lezen we dat Jezus talloze keren bijzondere aandacht en zorg had voor zieken. Als zijn volgelingen zien wij het als onze taak eveneens aandacht en zorg te hebben voor de zieke medemensen. Zieken bezoeken is een wezenlijk onderdeel van samen kerk zijn. Een zieke wil immers graag contact met de geloofsgemeenschap kunnen houden.

In onze parochie functioneert een ziekenbezoekgroep en de vrijwilligers van deze werkgroep proberen door het bezoeken van onze zieke medeparochianen, bemoediging en steun te geven. Zij nemen graag de tijd om met u te praten en belangstelling te tonen en bieden een luisterend oor voor mensen die bezoek op prijs stellen. U kunt er echt van op aan, dat wat u in vertrouwen aan de vrijwilliger vertelt, niet verder wordt verteld. Uw privacy is gewaarborgd. Misschien vraagt u zich af of het helpt als u aan iemand kunt vertellen waar uw pijn ligt, welke zorgen u heeft, wat u allemaal moet loslaten? Ja, het helpt. Als er iemand is die wil luisteren, dan ben je met twee. Je kunt samen delen en het delen van vreugde en verdriet lucht op, geeft ruimte!

Wanneer iemand ziek is en graag bezoek heeft van iemand van de ziekenbezoekgroep, is het goed wanneer u zelf, of iemand van de familie of de buren, hierover contact opneemt met het secretariaat Lumen Christi, tel: 0541- 35 35 51.